Sídlo firmy a fakturačné údaje

IRONGYM s.r.o.
A.Kmeťa 2
965 01 Žiar nad Hronom
Vchod z dvora

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Tel.: +421 915 553 065
E-mail: metafitness.eu@gmail.com